Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của Quý khách rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cụ thể việc Trung tâm bảo hành Hitachi, cùng với các chi nhánh sẽ thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách khi nhận được qua Website https://trungtamchinhhanghitachi.com.

“Thông tin cá nhân” là tất cả những thông tin liên quan tới Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn trong tên Quý khách, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ nhà, mật khẩu và địa chỉ IP – địa chỉ nhận dạng máy tính của Quý khách khi truy cập internet) được chúng tôi thu nhận thông qua việc Quý khách truy cập hoặc sử dụng Website

Việc truy cập và sử dụng Website của Quý khách (bao gồm cung cấp thông tin cá nhân) chỉ ra sự chấp thuận của Quý khách đối với việc xử lý và truyền tải thông tin các nhân của Quý khách theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Để phục vụ Quý khách được tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích Quý khách truy cập Website thường xuyên để chúng tôi có thể thông báo các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau khi Quý khách truy cập Website:

 • Các số liệu thống kê web ẩn danh thu thập được khi Quý khách truy cập trang web.
 • Các thông tin Quý khách cung cấp có chủ ý cho chúng tôi khi
  • Đăng ký thành viên
  • Đăng ký để nhận thông tin sản phẩm
  • Tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như khuyến mại trực tuyến, khảo sát và bốc thăm may mắn
  • Gửi câu hỏi, cung cấp phản hồi, liên hệ hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi
  • Thực hiện giao dịch trên website

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách từ những đơn vị khác tại Trung tâm bảo hành Hitachi cũng như bên thứ ba có quyền hợp pháp để chuyển thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối chính hãng và nhà bán lẻ.

 • Quý khách chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để
 • Giám sát, điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi ;
 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của Quý khách;
 • Gửi các thông tin tiếp thị, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại đặc biệt theo yêu cầu.
 • Ngăn chặn những hoạt động bị cấm hoặc phạm pháp và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân.

Cookies

 • Một “cookies” là một đoạn dữ liệu được gửi từ trình duyệt của Quý khách. Trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trong hệ thống dựa trên các cài đặt của Quý khách cho trình duyệt. Cookies thu thập thông tin về hệ thống vận hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi, loại trình duyệt, địa chỉ IP.
 • Website đôi khi sử dụng cookies để tăng cường khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ, và để điều hướng website thuận tiện hơn. Website không sử dụng cookies để thu thập thông tin các nhân của Quý khách trừ trường hợp Quý khách chấp thuận cung cấp những thông tin này trước đó.
 • Quý khách có thể lựa chọn điều chỉnh trình duyệt để thông báo khi quý khách nhận một cookies, cho phép quý khách quyết định có chấp nhận cookies đó hay không. Ngoài ra quý khách có thể lựa chọn từ chối tất cả cookies. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu quý khách từ chối nhận cookies, có thể quý khách không thể sử dụng các chức năng sẵn có trên Website.

Truy cập, hiệu đính và thu hồi sự chấp thuận

Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân qyền truy cập vào thông tin các nhân của mình khi chúng tôi tìn rằng điều này là cần thiết, bao gồm trường hợp quý khách có quyền truy cập và xem lại các thông tin các nhân theo các luật và quy định về quản lý dữ liệu và quyền các nhân hiện hành. Nếu quý khách muốn truy cập, cập nhật hoặc thu hồi sự chấp thuận đối với việc sử dụng thông tin các nhân mà quý khách cung cấp cho Website, hoặc có bất kỳ yêu cầu liên quan tới xử lý thông tin này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo chi tiết trong Điều 9.

Truyền dẫn và lưu trữ quốc tế

Thông tin cá nhân của quý khách có thể được truyền dẫn đến, và lưu trữ tại một địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam để tiến hành xử lý theo quy định của Trung tâm bảo hành Hitachi. Khi cung cấp thông tin các nhân, quý khách đã đồng ý với việc truyền dẫn, lưu trữ hoặc xử lý thông tin này.

Bảo mật và đảm bảo an ninh

 • Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi tài chính có thể để áp dụng những biện pháp bảo mật và đảm bảo an ninh nhằm bảo vệ thông tin các nhân của quý khách khỏi truy cập bất hợp pháp hoặc mất mát.
 • Nhân viên của chúng tôi có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đảm bảo bảo mật thông tin các nhân của quý khách.
 • Chúng tôi khuyến cáo quý khách có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin các nhân của quý khách, chúng tôi không thể hoàn toàn đảo bảm bảo mật thông tin quý khách gửi qua internet.
 • Trong trường hợp chúng tôi cung cấp (hoặc quý khách lựa chọn) mật khẩu cho phép quý khách truy cập một phần nhất định của Website, quý khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu. Chúng tôi khuyến cáo quý khách không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai.

Chuyển giao và ghi nhớ

Chúng tôi có thể cung cấp hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách cho đơn vị khác trong Trung tâm bảo hành Hitachi, nhà phân phối chính hãng và nhà bán lẻ cũng như các nhà cung câp và đại lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, với mục đích như được quy định tại Khoản 3, Điều 1, nhưng không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin các nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của quý khách, trừ các trường hợp sau:

 • Yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tòa án;
 • Yêu cầu của chính phủ, lãnh đạo nhà nước hoặc cơ quan hành pháp;
 • Phục vụ việc điều tra và giúp ngăn ngừa nguy cơ an ninh, lừa đảo hoặc các hoạt động gây nguy hại khác ;
 • Nhằm thực thi/bảo vệ quyền và tài sản của Trung tâm bảo hành Hitachi hoặc các chi nhánh; hoặc
 • Bảo vệ quyền hoặc an toàn cá nhân của nhân viên Trung tâm bảo hành Hitachi và bên thứ ba.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin của quý khách lâu hơn thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin.

Bảo vệ khách hàng vị thành niên

Nếu quý khách dưới 18 tuổi, xin vui lòng không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật.

Trang web của bên thứ ba và mạng xã hội

 • Website có thể chứa đường dẫn sang trang web của bên thứ ba, có Chính sách quyền riêng tư khác chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực hoặc đại diện cho các trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của những trang web này, dù rằng chúng được thể hiện như một phần của Website. Thông tin cá nhân quý khách lựa chọn cung cấp hoặc thu thập bởi bên thứ ba không nằm trong phạm vi hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu quý khách truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba, xin vui lòng xem xét Chính sách quyền riêng tư của họ.
 • Website có thể cung cấp một số chức năng của mạng xã hội, cho phép quý khách chia sẻ thông tin lên trang mạng xã hội của mình hoặc tương tác với chúng tôi thông qua các trang mạng xã hội. Việc sử dụng những chức năng này có thể dẫn tới việc thu thập và chia sẻ thông tin về quý khách, tùy theo chức năng sử dụng. Xin vui lòng xem chính sách quyền cá nhân và tùy chỉnh của mạng xã hội mà quý khách tương tác để bảo đảm quý khách hiểu rõ những thông tin có thể bị chia sẻ bởi các mạng xã hội này.
 • Chúng tôi tuyên bố phủ nhận tối đa mọi trách nhiệm có thể theo pháp luật về bảo mật và thực hiện quyền cá nhân được bao gồm hoặc thực hiện bởi trang web của bên thứ ba và trang mạng xã hội.

Thông tin liên hệ

Nếu quý khách cần sự trợ giúp trong truy cập hoặc cập nhật thông tin các nhân, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới Chính sách quyền riêng tư, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024.6328.2179 / 024.6682.4601

Điều khoản chung

Chính sách quyền riêng tư này cung cấp quy định cơ bản về cách thức bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Tuy nhiên, đối với mặt hàng cụ thể hoặc dịch vụ do chúng tôi hoặc thành viên của Trung tâm bảo hành Hitachi cung cấp, quý khách có thể được cung cấp chính sách bảo mật hoặc thông báo bổ sung cho Chính sách quyền riêng tư này.